Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Brandveiligheid is een cruciaal aspect van elk gebouw, of het nu gaat om een huis, kantoor of industrieel complex. Het begrijpen van brandklassen is essentieel om effectieve brandpreventie- en bestrijdingsmaatregelen te implementeren. In dit blog gaan we dieper in op de vijf verschillende brandklassen en wat u kunt doen om brandrisico's te verminderen. De brandklasse geeft ook aan hoe brandbaar iets is. Brandklasse A is het minst brandbaar terwijl brandklasse F zeer brandbaar is.

Brandklasse A: Vaste stoffen

De eerste brandklasse, brandklasse A, omvat vaste stoffen zoals hout, papier, textiel en kunststoffen. Branden van deze aard kunnen worden geblust met water, omdat water de hitte absorbeert en de zuurstof in de lucht verdrijft. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met elektrische apparatuur, omdat watergebruik gevaarlijk kan zijn.

Brandklasse B: Vloeistoffen en brandbare gassen

Deze klasse omvat brandbare vloeistoffen zoals benzine, olie, alcohol en brandbare gassen. Water is hier niet effectief, omdat vloeistoffen vaak op het water drijven. Schuim, poeder of koolstofdioxide zijn geschikte blusmiddelen om de zuurstofafgifte te verminderen en de brand te doven bij een klasse B brand.

Brandklasse C: Gasbranden

Branden die ontstaan uit gassen zoals aardgas, propaan en methaan vallen onder brandklasse C. Het doven van gasbranden vereist specifieke blusmiddelen, zoals poederblussers of blussers met koolstofdioxide. Het belangrijkste is om de gastoevoer af te sluiten en de ruimte goed te ventileren.

Brandklasse D: Metaalbranden

Branden veroorzaakt door brandbare metalen, zoals magnesium, lithium en natrium, vallen onder brandklasse D. Het blussen van metaalbranden vereist gespecialiseerde blusmiddelen, zoals poeder met een specifieke samenstelling. Het is van vitaal belang om te voorkomen dat water wordt gebruikt, omdat dit kan leiden tot gevaarlijke reacties.

Brandklasse F: Olie- en vetbranden

Deze klasse omvat branden die bijvoorbeeld ontstaan in keukens, veroorzaakt door oliën en vetten. Water is hier absoluut ongeschikt en kan explosieve situaties creëren. Specifieke blusmiddelen, zoals vetbrandblussers met een speciaal blusmiddel, zijn noodzakelijk om deze branden met brandklasse F onder controle te krijgen.

Leren hoe u een brand bestrijdt?

U weet nu wat de verschillende brandklassen inhouden en uit welke brandbare materialen deze bestaan. Wilt u in de praktijk leren hoe u een brand bestrijdt? Schrijf u dan in voor onze BHV cursus!