Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Stap 1: Evaluatie van de situatie

Zorg ervoor dat de omgeving veilig is voor u en het slachtoffer. Verslepen kan het letsel verergeren, doe dit dus alleen als het slachtoffer op een gevaarlijke plek ligt. Zorg vervolgens voor genoeg licht en leg wanneer mogelijk een deken onder het slachtoffer. 

Controleer vervolgens het bewustzijn van het slachtoffer door voorzichtig aan de schouders van het slachtoffer te schudden en roep luid: "Gaat het goed? Kunt u mij horen?". Wanneer het slachtoffer reageert, laat u hem liggen zoals u hem aantrof. Als het slachtoffer niet reageert, kunt u ervan uitgaan dat er een bewusteloosheid is en u om hulp moet roepen.

Stap 2: Roep om hulp

Als het slachtoffer niet reageert, roept u om hulp. Vraag omstanders om hulp en stuur iemand om een AED (Automatische Externe Defibrillator) te halen, indien beschikbaar. Als niemand komt helpen, blijft u ALTIJD bij het slachtoffer.

Stap 3: Controleer de ademhaling

U kunt de ademhaling pas controleren wanneer iemand op zijn rug ligt. Draai het slachtoffer dus, zo nodig, heel voorzichtig om, kantel het hoofd en doe de kinlift. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling. Als er geen ademhaling is, begin met reanimeren.

Een normale ademhaling herkent u aan:

  • Het op en neer bewegen van de bovenbuik en de borstkas;
  • Dit bewegen gebeurt rustig en regelmatig;
  • De verhouding tussen in- en uitademen is 1:2 (1 tel inademen en 2 tellen uitademen).

Bij elke ademhaling die afwijkt gaat u over tot alarmeren en reanimeren.

Stap 4: 112 alarmeren

Laat (als het kan) iemand anders voor je alarmeren en blijf zelf bij het slachtoffer. Heeft u geen mobiel en bent u alleen? Laat dan het slachtoffer even achter, leg het slachtoffer in de stabiele zijligging als u weggaat om te alarmeren en bel via een vaste telefoon. Houd telefonisch verbinding met de centralist totdat hij zegt dat u op mag hangen. Ga terug naar het slachtoffer. Heeft iemand anders de melding gedaan? Vraag of hij terugkomt om u verder te informeren. 

Stap 5: Beademing

Geef 2 beademingen na 30 compressies (verhouding 30:2). Kantel het hoofd lichtjes naar achteren, knijp de neus dicht en geef mond-op-mondbeademing. Zorg ervoor dat de borstkas omhoog komt bij elke beademing. Stop niet tenzij het slachtoffer begint te ademen, professionele hulp arriveert, of u te uitgeput raakt om door te gaan.

Stap 6: Gebruik een AED en/of wacht op professionele hulp

Als een AED beschikbaar is, volg dan de gesproken instructies. Plaats de elektroden zoals aangegeven en zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens het analyseren en schokken. Laat professionele hulpverleners het overnemen zodra ze arriveren. Rapporteer nauwkeurig wat er is gebeurd en welke acties zijn ondernomen.


Het is van vitaal belang om te onthouden dat reanimatie enkel mag worden uitgevoerd door getrainde personen. Deze stappen zijn bedoeld als algemene richtlijnen en mogen niet als vervanging dienen voor officiële training in reanimatie. Raadpleeg altijd professionele bronnen en volg een erkende cursus voor nauwkeurige instructies.