Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Is BHV verplicht?

In de Arbowet is aangegeven dat ieder bedrijf verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Ook moet een werkgever de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers bevorderen. Maar als er dan toch een ongeval of calamiteit is, is een werkgever er ook voor verantwoordelijk dat er adequaat hulp wordt verleend.

Waarom is BHV verplicht?

BHV is niet zomaar verplicht. Het kan zelfs het verschil maken tussen leven en dood. BHV’ers weten namelijk precies wat ze moeten doen tijdens een ongeluk, brand en ontruiming op werk. Andere medewerkers weten vaak niet wat ze moeten doen, waardoor de situatie vaak nog gevaarlijker wordt. Zorg er ook daarom voor dat er altijd genoeg BHV’ers op de werkvloer zijn.

Is BHV verplicht voor zzp’ers?

Heeft u één werknemer in dienst? Dan bent u al verplicht om BHV te regelen. Meestal hebben zzp’ers echter geen werknemers in dienst. Daarom is een BHV dus meestal niet verplicht. Wel bent u zelf verplicht om voor uw eigen veiligheid te zorgen. Wilt u dit graag goed waarborgen? Dan kunt u alsnog een BHV-cursus volgen.

Hoeveel BHV'ers moeten er zijn?

In de Arbowet staat niet hoeveel BHV'ers er moeten zijn. De regels is wel dat er altijd een BHV'er aanwezig is. Het aantal BHV'ers is afhankelijk van de risico's in een bedrijf en dit wordt beschreven in de Risico inventarisatie en Evaluatie (Ri&E). Werken u medewerkers buiten het bedrijf en zijn dit geen BHV'ers dan kunt u ook met uw opdrachtgever afstemmen dat zij gebruiken maken van de BHV organisatie van de opdrachtgever. Dit moet wel comminuceren met zowel de opdrachtgever als uw medewerkers.

Wat gebeurt er als u geen BHV'ers in dienst heeft?

Wanneer u geen BHV-ers in dienst heeft, deelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete uit. Dit gebeurt ook wanneer u onvoldoende BHV'ers in dienst heeft. 

De boete moet echter niet de enige reden zijn om uw medewerkers goed op te leiden. BHV'ers zorgen namelijk voor een veilige werkomgeving en kunnen in bepaalde situaties zelfs levens van collega’s redden. Daarnaast is het goed voor de algehele werksfeer. Medewerkers krijgen een veilig gevoel wanneer ze weten dat hun collega’s goed zijn opgeleid om de veiligheid te bewaren.

Welke cursus moet een BHV'er volgen?

Als uw medewerker BHV'er wil worden moet hij de BHV-opleiding volgen. Met deze basis cursus leert uw medewerker met onze online cursus alles over de taken van een BHV'er. Ook leert hij hoe hij moet omgaan met letsels, diverse ziektebeelden, reanimeren en de AED en een brand. Jaarlijks kan uw medewerker daarna de BHV herhaling volgen zodat zijn of haar kennis up to dat blijft.

Is een theoretische cursus voldoende?

In de Arbowet zijn geen eisen en normen vastgelegd. Het is dat u zich realiseert dat in een omgeving met veel risico's de eisen aan een BHV'er hoger zijn. Raadpleeg dus altijd uw Risico inventarisatie & Evaluatie of deze cursus voldoende is voor uw organisatie.

Moet ik ieder jaar herhalen?

In de Arbowet is geen termijn voor de geldigheid van het certificaat vastgelegd. Maar de Arbeidsinspectie eist dat BHV'ers ieder jaar een bijscholing volgen.