Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Vaak wordt er gedacht dat een EHBO’er hetzelfde is als een BHV’er, maar dit is een misverstand. Beiden zijn getraind om eerste hulp te verlenen bij een ongeval, maar EHBO is doorgaans bedoeld voor gebruik in diverse contexten en BHV is specifiek gericht op noodsituaties binnen een bedrijfsomgeving. Lees hieronder meer over beide cursussen.

Wat is BHV?

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening en burgerhulpverlening. Een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is ontworpen om medewerkers op te leiden voor diverse noodsituaties, waardoor ze effectief kunnen reageren, bijvoorbeeld in het geval van brand. Deelnemers krijgen praktische instructies over het gebruik van brandblussers en leren hoe ze adequaat moeten handelen tijdens een brandincident. 

Daarnaast omvat de cursus ook training in eerste hulpverlening, waarbij BHV'ers leren hoe ze spoedeisende hulp moeten verlenen, zoals reanimatie bij een slachtoffer. Elk bedrijf met medewerkers is sinds 1994 verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Er staat in de Arbowet dat er altijd BHV’ers aanwezig moeten zijn. De hoeveelheid BHV’ers die opgeleid moeten worden bepaal je aan de hand van de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

Wat is EHBO?

EHBO is de afkorting van Eerste Hulp Bij Ongevallen. EHBO is gericht op het verstrekken van directe medische zorg aan een slachtoffer totdat professionele medische hulp beschikbaar is. De cursussen omvatten vaak een breed scala aan onderwerpen, waaronder reanimatie, het behandelen van wonden en andere medische noodsituaties. Er zijn vijf punten die iedereen in acht zou moeten nemen als hij of zij wordt geconfronteerd met een crisissituatie; of deze nu op het werk, thuis of op straat plaatsvindt:

  • Let op gevaar;
  • Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert;
  • Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting;
  • Zorg voor professionele hulp;
  • Helpt het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit.

Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

BHV omvat elementen van EHBO, maar BHV'ers hebben niet dezelfde uitgebreide kennis als deelnemers van een EHBO-cursus. De focus van Bedrijfshulpverlening ligt voornamelijk op het evacueren van werknemers en anderen tijdens noodsituaties. Een BHV’er moet, in tegenstelling tot een EHBO’er, te allen tijde aanwezig zijn binnen een organisatie. Terwijl een BHV'er in staat is levensreddende eerste hulp te bieden, beperkt deze training zich tot essentiële medische interventies. In een EHBO-cursus worden naast levensreddende eerste hulp ook aanvullende eerste hulpvaardigheden onderwezen, evenals het correct bedienen van een AED.

Dus, hoewel EHBO een bredere toepassing heeft en in verschillende contexten kan worden toegepast, is BHV meer gespecialiseerd in de specifieke noodsituaties die zich binnen een bedrijfsomgeving kunnen voordoen.