Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Het opstellen van een ontruimingsplattegrond lijkt op het eerste gezicht wellicht eenvoudig, maar het is belangrijk te realiseren dat het aan diverse strenge eisen moet voldoen. Hoewel het verleidelijk kan zijn om zelf een plattegrond te creëren, is het cruciaal te begrijpen waarom dit proces niet zo simpel is als het lijkt. Dit blog schijnt een licht op de uitdagingen die gepaard gaan met het zelf maken van een ontruimingsplattegrond. In Bouwbesluit 2012 is in artikel 6.23 vastgesteld dat een ontruimingsplan verplicht is als er in het gebouw een brandmeldinstallatie is toegepast.

Waarom is zelf een ontruimingsplattegrond maken zo moeilijk?

Het creëren van een waarheidsgetrouwe ontruimingsplattegrond gaat verder dan alleen het tekenen van lijnen en symbolen. De norm NEN 1414 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Er zijn specifieke criteria waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de plattegrond effectief is in noodsituaties. Enkele van deze uitdagingen zijn:

1. Kleurgebruik

Plattegronden moeten in kleur worden uitgevoerd, en het gebruik van gestandaardiseerde kleurcodes is essentieel. Afwijkingen kunnen resulteren in afkeuring.

2. Universele symbolen

Het is vereist om herkenbare symbolen te gebruiken, ondersteund door een duidelijke legenda. Dit vergt een gedegen kennis van de standaard symbolen die wereldwijd erkend worden.

3. Nauwkeurigheid en volledigheid

Belangrijke elementen zoals brandblussers, nooduitgangen, obstakels, de lezerspositie, alarmering en BHV-informatie moeten nauwkeurig en volledig worden weergegeven. De symbolen op de vluchtplannen moeten gelijk zijn aan de symbolen die door het gebouw gemarkeerd zijn. 

4. Actuele informatie

De plattegrond moet te allen tijde up-to-date zijn, wat betekent dat elke wijziging in de faciliteit onmiddellijk moet worden weerspiegeld.

Hoewel het mogelijk is om zelf een ontruimingsplattegrond te maken, is het begrijpelijk dat niet iedereen over de benodigde kennis en middelen beschikt. De kleur vereisten, symbolen, en andere specificaties maken het proces uitdagend. Het niet voldoen aan deze criteria kan resulteren in een afgekeurde plattegrond, wat de effectiviteit ervan in noodsituaties in gevaar brengt.